Bioenergia

Biopolttoaineiden käsittely, varastointi & haketus Pirkanmaan Bioterminaalissa

SR-Harvesting Oy on mukana Pirkanmaan Bioterminaalin toiminnassa. Pirkanmaan Bioterminaali on perustettu erilaisten biopolttoaineiden käsittelyä ja varastointia varten. Bioterminaali hoitaa siis muun muassa kyseisten materiaalien varastointia, purkua ja lastausta. Tarvittaessa Pirkanmaan Bioterminaalissa toteutetaan myös biopolttoaineiden, kuten metsistä saatavien puuperäisten polttoaineiden, haketusta ja murskausta. 

Mikä bioenergia?

Eloperäisestä biopolttoaineesta, kuten metsästä tai maataloudesta saaduista raaka-aineista, saatavaa energiaa kutsutaan bioenergiaksi. Metsästä saatuihin puuperäisiin polttoaineisiin kuuluvat muun muassa halot, puupelletit sekä hakkuujätteet.

Kysyttävää bioenergiasta? Ota yhteyttä!